Serwis Miejski
           E-KARTA OGÓLNIE
Co to jest e-karta?
Jak działa e-karta?
Rodzaje e-karty
Jak uzyskać e-kartę?
Korzyści z e-karty
FAQ
Kontakt

           E-BILET
Cennik biletów
Jak korzystać z e-biletu?
Punkty zakupu i doładowania kart
E-bilet - multimedia
Lokalizacja autobusów
Doładowanie e-karty przez Internet
Historia skasowań e-biletu
Zarząd Transportu Zbiorowego

           PIAP-y
Co to są PIAP-y?
Infokioski
Telecentra

           PARKOMATY
Opłaty za parkowanie
Jak korzystać z parkomatu?

           E-PORTMONETKA
Co to jest e-portmonetka?
Jak uruchomić?
Jak obsługiwać?

           SEKAP - WB
SEKAP - podstawowe informacje
Jak to działa?
Co to jest e-podpis?
Jak uzyskać podpis CC SEKAP
Jak złożyć wniosek

           

Rybnicka E-karta

Doładowanie e-karty przez Internet

System Doładowanie e-Karty przez Internet w skrócie SDK jest portalem umożliwiającym użytkownikom karty miejskiej samodzielne zamówienie doładowania e-portmonetki lub biletu/punktów ZTZ, sprawdzenie statusu zamówienia oraz przeniesienie tych produktów na e-kartę. 

Poniżej znajduje się link do strony głównej logowania do SDK.

 

http://eurzad.ekarta.rybnik.eu:38080/SDK

 

Zalogowanie się do SDK wymaga podania przez użytkownika:

  1. numeru e-karty w przypadku e-karty na okaziciela,
  2. numeru e-karty i numeru PESEL użytkownika w przypadku e-karty imiennej.

 

Po zalogowaniu się użytkownicy wszystkich e-kart muszą się jeszcze przygotować na podanie adresu e-mail, na który SDK wysyła powiadomienia. Każdy użytkownik chcący skorzystać z SDK musi zapoznać się i zaakceptować regulamin (link do regulaminu). Regulamin akceptuje się bezpośrednio po pierwszym logowaniu oraz każdorazowo po jego zmianie.

 

 Po dokonaniu zamówienia doładowania e-portmonetki lub biletu/punktów ZTZ należy wykonać przelew na konto, którego numer jest podany na zakończenie operacji zamówienia. Po wpłynięciu środków na konto, o którym mowa wyżej i ich zaksięgowaniu użytkownik otrzyma powiadomienie na adres email (podany przy zamówieniu) o następującej treści:

 

• dla zamówionego biletu/punktów ZTZ


 "Automatyczne powiadomienie Systemu Doładowania e-Karty przez Internet (SDK).
Dla e-karty nr: ……, została opłacona transakcja nr: ……, zamówiony bilet to: ……. Opłacona transakcja posiadała Unikalny Numer Transakcji (UNT): ……. Proszę dokonać przeniesienia zamówionego biletu na e-kartę na jeden ze sposobów opisanych w Regulaminie doładowania karty online."

 
• dla zamówionego doładowania e-portmonetki:


"Automatyczne powiadomienie Systemu Doładowania e-Karty przez Internet (SDK).
Dla e-karty nr: ……, została opłacona transakcja nr: ……, zamówione doładowanie: ……. Opłacona transakcja posiadała Unikalny Numer Transakcji (UNT): ……. Proszę dokonać przeniesienia zamówionego doładowania na e-kartę na jeden ze sposobów opisanych w Regulaminie doładowania karty online.”

 


 Przeniesienie można wykonać na trzy różne sposoby:

  • w MPS-ie,  gdzie wszystkie czynności związane z przeniesieniem biletu wykonuje pracownik obsługi MPS,
  • w Telecentrum lub infokiosku, gdzie wszystkie czynności związane z przeniesieniem użytkownik wykonuje samodzielnie,
  • w domu na własnym komputerze, wyposażonym w czytnik kart stykowych (np. czytnik używany do karty z podpisem cyfrowym) i zainstalowanym sterownikiem do e-karty stykowej. Aby  jednak takie przeniesienie było możliwie użytkownik musi dokonać wymiany posiadanej dotychczas e-karty na e-kartę imienną z interfejsem stykowym.

 

Szczegółowy opis obsługi SDK można znaleźć w podręczniku użytkownika.

 

Dodatkowo zasady korzystania z SDK określa Regulamin doładowania karty online.

 

Obydwa te dokumenty podręcznik użytkownika i regulamin są także dostępne na stronie logowania do SDK.

 

Projekt "Doładowanie e-karty przez Internet" (w skrócie SDK) otrzymał dofinansowanie MSWiA na realizację projektu informatycznego lub innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego.

  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 
Urząd Miasta Rybnika          Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego          Unia Europejska